Zespół Lew

z Pokolenia Judy

Lew z pokolenia Judy to zespół pełniący stałą służbę we wspólnocie. Swoim śpiewam, grą, talentem, modlitwą oddają Chwałę Bogu - służąc w ten sposób innym.  Służba (królowanie) to misja i tożsamość zespołu, jak również składanie Bogu modlitw, wstawianie się za ludźmi (kapłaństwo). Zespół jest miejscem, z którego płynie główny charyzmat wspólnoty - UWIELBIENIE.

 
Jako lud chwały śpiewamy Barankowi nową pieśń wysławiając Jego ofiarę odkupienia narodów tej ziemii – całej ludzkości, jaką znamy. Wraz z aniołami i świętymi przebywającymi w niebie łączymy się z liturgią pochwalną uznając, że tylko Bóg jest źródłem bogactwa, mądrości, błogosławieństwa, mocy i potęgi, z którą nic i nikt nie może się równać. Całe stworzenie – zwierzęta, rośliny, gwiazdy, morza, rzeki, góry przez swoje istnienie oddają cześć Bogu, i z Jego woli zostały powołane do życia. Centrum wszelkiego stworzenia, a zarazem jego celem i istotą jestestwa jest chwała Jezusa – dla Niego i przez Niego zostało wszystko stworzone (Kol 1, 16). Tylko Jezus zna sens całej rzeczywistości i przez Niego możemy poznawać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana (Ps 150,1)

Jako słudzy Baranka Paschalnego, który pokonał grzech, śmierć i zło pragniemy ogłaszać Jego zwycięstwo i nadejście Jego Królestwa, które mocą Ducha Świętego staje się naszym udziałem już teraz, tu na ziemi. To Duch Święty, posłany nam z Bożego tronu, jest naszym uzdrowieniem, pokojem, mądrością, mocą i błogosławieństwem.
Uwielbiając Pana, stajemy się królestwem i kapłanami Pana, zdobywającymi ziemię dla Serca Jezusa, którzy w postawie uniżenia – oddając Mu nieustannie pokłon, wypraszają dary Ducha Świętego i uwalniają skarby wysłużone dla nas na Krzyżu. 

Jezus jest Lwem, którego majestat i potęga onieśmielają i nie pozwalają innym podejść bliżej. Jego władza, panowanie i królestwo zostały utwierdzone na wieki. Jest Pasterzem, który gromadzi swoje owce i prowadzi je w Swoim Kościele. Jest potomkiem Dawida, na którym spoczął Ducha Pana, obiecanym Mesjaszem, który jest Obrońcą uciśnionych, Bogiem sprawiedliwym przynoszącym pokój, błogosławieństwo i obfitość.

 

Owocem wspólnych i indywidualnych modlitw członków zespołu są liczne Nowe Pieśni oraz śpiewane modlitwy, którymi mamy szczęście dzielić się z innymi. 


Aktualnie zespół pracuje nad płytą „Słowo Ojca".
Pragniemy by dzieło to było uwielbieniem Słowa Bożego, uwielbieniem Ojca, które to Słowo nam zostawił i wcielił je poprzez Swego Syna - Jezusa. 
Można nas wesprzeć w tym dziele - szczegóły w zakładce KONTAKT.

Galeria