Geneza

Założenie Wspólnoty

Początek

Po Zesłaniu Ducha Świętego w 2017 roku, niezbyt liczna jeszcze wtedy grupa osób, zapragnęła wspólnych spotkań, by uwielbiać Pana i poznawać Boga. Osobą formującą od początku jej członków, uczącą modlitwy, głoszącą Słowo Boże była Angelika Orzechowska.

Serce Jezusowe było bliskie każdemu z pierwszych członków nowo tworzącej się wspólnoty, dlatego na początku sami nazywaliśmy siebie “Przymierzem Serc”- w nawiązaniu do jedności z Sercami Maryi, Józefa i Jezusa. To właśnie na przełomie maja i czerwca wspomnianego roku zawiązywały się w domach pierwsze spotkania, podczas których kształtowały się dzisiejsze Filary wspólnoty: Duch Święty, Maryja, Słowo Boże i Uwielbienie.

Parafia Ducha Świętego domem Arki Przymierza

Nasza parafia

Duch Święty niedługo kazał nam czekać na stałe miejsce spotkań, i tak z początkiem grudnia 2017 roku domem Arki Przymierza stała się parafia Ducha Świętego w Nowym Sączu przy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, gdy proboszczem był Ojciec Józef Polak SJ, a pierwszym opiekunem wspólnoty został o. Krzysztof Pietruszkiewicz SJ, kolejnym Tadeusz Kukułka SJ, a od września 2020 opiekunem jest nowy proboszcz, Andrzej Migacz SJ.

Schowani
pod płaszcz
Maryi i Józefa

Nasi Patroni
i Opiekunowie

2 lutego 2018 roku kilkunastoosobowa już wtedy, młoda wspólnota „bez nazwy” z Nowego Sącza uczestniczyła w zawierzeniu wspólnot charyzmatycznych na Jasnej Górze.
Tam właśnie po raz pierwszy otrzymaliśmy tytuł “Arka Przymierza”, który później wracał do nas w Słowie, i który ostatecznie przyjęliśmy jako Dar Boży i własną tożsamość, imię dla każdego z nas, a zarazem drogę nadaną przez samą Maryję.
Naturalnym krokiem i konsekwencją płynącą z bycia Arką Przymierza było zawierzenie się 19 marca 2019 Świętemu Józefowi, jako szczególnemu Opiekunowi i Zarządcy wszystkich dóbr materialnych i duchowych.

Our approach

Design and conception for a lifestyle magazine
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Related Projects