Geneza

Założenie Wspólnoty

Początek

Po Zesłaniu Ducha Świętego w 2017 roku, niezbyt liczna jeszcze wtedy grupa osób, zapragnęła wspólnych spotkań, by uwielbiać Pana i poznawać Boga. Osobą formującą od początku jej członków, uczącą modlitwy, głoszącą Słowo Boże była Angelika Orzechowska.

Serce Jezusowe było bliskie każdemu z pierwszych członków nowo tworzącej się wspólnoty, dlatego na początku sami nazywaliśmy siebie “Przymierzem Serc”- w nawiązaniu do jedności z Sercami Maryi, Józefa i Jezusa. To właśnie na przełomie maja i czerwca wspomnianego roku zawiązywały się w domach pierwsze spotkania, podczas których kształtowały się dzisiejsze Filary wspólnoty: Duch Święty, Maryja, Słowo Boże i Uwielbienie.

Parafia Ducha Świętego domem Arki Przymierza

Nasza parafia

Duch Święty niedługo kazał nam czekać na stałe miejsce spotkań, i tak z początkiem grudnia 2017 roku domem Arki Przymierza stała się parafia Ducha Świętego w Nowym Sączu przy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, gdy proboszczem był Ojciec Józef Polak SJ, a pierwszym opiekunem wspólnoty został o. Krzysztof Pietruszkiewicz SJ, kolejnym Tadeusz Kukułka SJ, a od września 2020 opiekunem jest nowy proboszcz, Andrzej Migacz SJ.

Schowani
pod płaszcz
Maryi i Józefa

Nasi Patroni
i Opiekunowie

2 lutego 2018 roku kilkunastoosobowa już wtedy, młoda wspólnota „bez nazwy” z Nowego Sącza uczestniczyła w zawierzeniu wspólnot charyzmatycznych na Jasnej Górze.
Tam właśnie po raz pierwszy otrzymaliśmy tytuł “Arka Przymierza”, który później wracał do nas w Słowie, i który ostatecznie przyjęliśmy jako Dar Boży i własną tożsamość, imię dla każdego z nas, a zarazem drogę nadaną przez samą Maryję.
Naturalnym krokiem i konsekwencją płynącą z bycia Arką Przymierza było zawierzenie się 19 marca 2019 Świętemu Józefowi, jako szczególnemu Opiekunowi i Zarządcy wszystkich dóbr materialnych i duchowych.