O nas

Jesteśmy wspólnotą, która gromadzi ludzi pragnących uwielbiać Pana Boga, wzrastać w Jego Słowie i trwać w relacji z Duchem Świętym. Wzorami posłuszeństwa Bogu
i życia według Jego planu jest dla nas Maryja oraz Święty Józef.

Naszym fundamentem jest:

- Eucharystia,
- Pismo Święte,
- nauczanie Kościoła Katolickiego,
- czerpanie z bogactwa duchowości ignacjańskiej (medytacja Słowa Bożego),
- czerpanie z bogactwa dominikańskiej (zamiłowanie do Prawdy i głoszenia Dobrej Nowiny),
- czerpanie z bogactwa karmelitańskiej (upodobanie do ciszy i kontemplacji)
- czerpanie z bogactwa charyzmatycznej (posługa darami i charyzmatami Ducha Świętego).

Filarami wspólnoty są:

DUCH ŚWIĘTY
SŁOWO BOŻE
UWIELBIENIE
MARYJA

Pragniemy pobudzać i ożywiać ducha modlitwy - głównie modlitwy uwielbienia. Kroczyć z Duchem Świętym i żyć w Nim, świadczyć o miłości i dobroci Boga Ojca, oraz o uwalniającej Mocy Krwi Chrystusa. Pragniemy nieść Boga wszędzie tam gdzie nas posyła, angażować się na rzecz budowania jedności w Kościele, w parafiach, wspólnotach, rodzinach i małżeństwach. Pragniemy jako wspólnota łowić ludzi dla Pana, pragniemy być Jego sługami.

ZNACZENIE ARKI PRZYMIERZA

Arka Przymierza to nazwa bardzo głęboka w swoim znaczeniu i ciągle odkrywana przez członków wspólnoty. Poznawanie siebie powiązane jest z otwarciem się na Prawdę, którą jest Jezus. Człowieczeństwo Jezusa jest Arką, przez którą Bóg zawarł Przymierze ze swoim ludem. Wejście do Arki Przymierza jest zatem wejściem w Przymierze z Bogiem, opartym na przyjęciu Jego usprawiedliwienia, pojednania się z Nim, sobą samym i ludźmi przyjmując zbawienie w Jezusie a także obierając nowy styl życia oparty na Ewangelii.

Elementy Bożej Arki jakimi są: laska Aarona, manna, tablice Świadectwa, Przebłagalnia, złoty wieniec, Cheruby i złote pierścienie służące do jej przenoszenia- wskazują na akcenty duchowości wspólnoty: moc krzyża i Krew Jezusa, Eucharystia, Słowo, Miłosierdzie, Chwała– adoracja i uwielbienie Boga (razem z aniołami i świętymi), bycie w drodze – jak apostołowie.

Jako wspólnota, podobnie jak lud wybrany, jesteśmy pielgrzymami, a na czele wędrówki prowadzi nas Arka Przymierza w osobie samego Jezusa – naszego Pasterza i Maryi Jego Matki. Podobnie jak Izraelici, naszym zadaniem jest być posłusznymi Obłokowi – Duchowi Świętemu, który decyduje o czasie spoczynku i drodze do przebycia.

"Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę, a jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę aż do dnia uniesienia się obłoku.
Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki."
Wj 40, 36-38

W Starym Testamencie Arka Przymierza to złota skrzynia, poświęcona i uczyniona by nieść Słowo (Wj 25, 8-22) według konkretnych poleceń Boga i dla celów, które sam Bóg Jej przeznaczył. Podobnie rzecz ma się ze wspólnotą – jest prowadzona według Bożego Słowa i wszystkie zasady jej funkcjonowania, w tym podejmowane ewangelizacje, są oparte na Bożym Słowie. To właśnie Słowo nadaje kierunek działania, określa jego treść i cel, nadając wizje i określając powołanie.
Słowo ma moc uświęcenia członków wspólnoty i prowadzi do wypełnienia osobistej misji, jaką Pan powierzył każdemu, stwarzając go.

Więcej o naszej tożsamości i o znaczeniu Arki Przymierza można posłuchać w poniższych filmach.

(głosi o. Tomasz Nowak OP, który prowadził dla nas rekolekcje w 2019 roku)

Skąd pochodzi nasza nazwa Arka Przymierza, jaka jest symbolika Arki ze Starego Testamentu?
(opowiada Adam Szustak OP)