Filary wspólnoty

Nasza wspólnota formuje się i opiera na czterech filarach:

Słowo Boże

Duch Święty

Uwielbienie

Matka Boża

Duch Święty

Pragniemy Ducha Świetego, Żywego Boga w naszym życiu. Chcemy wsłuchiwać się w Jego Głos i być Mu posłuszni.

Słowo Boże

Pragniemy być ludźmi Słowa Bożego, karmić się Nim, kształtować według Niego. Chcemy by Ono stawało się Ciałem w nas i przez nas.


Uwielbienie

Pragniemy uwielbiać Boga, oddawać Mu chwałę wszystkim co robimy. Modlitwa uwielbienia jest naszym głównym chary-zmatem i towarzyszy nam podczas każdego spotkania.

Maryja

Pragniemy relacji z Maryją, uczyć się od Niej prawdziwej modlitwy, rozważania Słowa, najgłębszego uwielbienia Boga. Ona wraz z Świętym Józefem, opiekuje się naszym Domem.

Każdy z Filarów współistnieje z pozostałymi uzupełniając się nawzajem, a zespala je ze sobą główne i najważniejsze źródło, które daje nam życie - EUCHARYSTIA, SŁOWO WCIELONE. Staramy się karmić Nią na co dzień. Z Niej wypływa wszystko i w Niej odnajdujemy głębie, Jej owocem jest życie Filarami.

Pragniemy być ludźmi Eucharystii.
Naszym modlitwom, oprócz Świętej Rodziny, towarzyszą Święci Kościoła, których często prosimy o wstawiennictwo. Drodzy są nam również Święci Aniołowie, których zapraszamy do naszych modlitw.