Osoby Odpowiedzialne

Opiekun wspólnoty

o. Andrzej Niczypor SJ

Lider wspólnoty

 

Przemysław Jaskierski

Rada wspólnoty

 
Anna Żelasko
Małgorzata Jeż
Dorota Jeleńska 
Karol Karpiel 

Osoby odpowiedzialne za diakonie

 
Zespół Lew z pokolenia Judy - Anna Żelasko
Effata - Małgorzata Jeż
Powstanie Różańcowe - Joanna Karpiel