Powstanie Różańcowe

"Powstanie Różańcowe" jest inicjatywą, która polega na comiesięcznej wspólnej modlitwie różańcowej poza murami kościoła, a dokładnie przy Ruinach Zamku w Nowym Sączu. "Powstanie" rozpoczęło się w maju 2018 roku i do dziś gromadzi każdego 13-dnia miesiąca grupkę wiernych z różańcem w ręku. Pomysłodawcą jest o. kapucyn Piotr Kurkiewicz, który pełni służbę na Ukrainie, bywał też w Nowym Sączu, a jego pomysł jest odpowiedzią na wezwanie Maryi z Fatimy, by spotykać się każdego 13 dnia miesiąca i wspólnie prosić o pokój. 

"Powstanie Różańcowe" to walka, walka o powstanie z własnych grzechów i słabości, jako przebłaganie za nie i prośba o nawrócenie. Dlatego każda dziesiątka ma osobną intencję i patrona. 
W pierwszej zaczynając od samych siebie i naszych bliskich chcemy przepraszać za własne grzechy i prosić o przemianę naszych serc i rodzin, prosimy o to przez wstawiennictwo
św. Jana Pawła II. 
W drugiej modlimy się za nasze miasto i okolice m.in polecając jego historię i wszystkich jego mieszkańców. Czynimy to przez wstawiennictwo patronki miasta św.Małgorzatę i św.Kingę patronkę ziemi sądeckiej. 
W trzeciej modlimy się za naszą ukochaną Ojczyznę, by była Bogiem silna prosząc za wstawiennictwem jej patronów św. Stanisława ze Szczepanowa, św. Stanisława Kostki, św. Andrzeja Boboli. 
Natomiast w czwartej polecamy Bogu ludzi rządzących i wpływowych, aby ich decyzje i ich konsekwencje przynosiły dobry owoc, a dopomaga nam w tym wstawiennictwo
św. Maksymiliana Kolbe.
Na ostatniej piątej prosząc o pokój na świecie, zanurzamy go w Bożym Miłosierdziu przez wstawiennictwo św. s. Faustyny. 
Każde spotkanie rozpoczyna się Hymnem do Bogurodzicy, a kończy Aktem Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski i odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Zapraszamy każdego 13 dnia miesiąca o godzinie 19.00 do wspólnej modlitwyprzy Ruinach Zamku
w Nowym Sączu.