1. Co musimy zrobić aby wejść do Królestwa Bożego?
2. Jak Duch Święty swoimi darami pomaga nam w tym?
3. Jak dostrzec Królestwo Boże tu i dzisiaj w swoim życiu?
4. Jaka musi być nasza postawa aby to zobaczyć?