1. Jak wprowadzać świętość w swoje życie?
2. Jak Jezus zmienia nasze życie-myślenie, gdy pozwalamy Mu działać w swoim życiu?
3. Jak uświęca się imię Boże w nas?
4. Jak naszą wiara otwiera nas na działanie Boga?
5. Jak Jezus prowadzi nas do świętości?