1. Czy wierzymy w to, że nosimy w sobie niebo i obraz Boga?
2. Co zrobić aby to niebo narodziło się w nas?
3. Jak Duch Święty pokazuje nam niebo w sobie?
4. Jak gromadzić sobie skarby w niebie?
5. Jak znaleźć niebo tu na ziemi?