1 .Kim jest człowiek stworzony na podobieństwo Boga?
2. Kogo my widzimy modląc się Ojcze nasz?
3.Jak Bóg rozbija w nas nasze mury poprzez modlitwę?
4. Dlaczego miłość Boża czasem nas przerasta?