Zakończenie cyklu o Królestwie Bożym

Fragment z Ewangelii: Rz 12,9-21
“Królestwo Boże Między Nami Jest”