Bóg wysyła swych aniołów 👼 by prowadzili nas i ochraniali przed wrogami w drodze do Ostatecznej Ziemi Obiecanej -Nieba a także do naszych osobistych ziem obiecanych tu na ziemi.💞
Rozważanie z księgi Wyjścia 14,19-20
Aniołowie wspomagają nas również w wypełnianiu Bożej woli, Jego planów.🧐 Wspierają nas w odzyskiwaniu twierdz zajętych przez nieprzyjaciela🔥, podobnie jak wojska niebieskie były z Izraelitami gdy przez 7 dni okrążali Jerycho👣🎺🎤, wielbiąc Boga i wypełniając Jego proste wskazówki🤗. Proste, biorąc pod uwagę że wystarczy okrążać miasto modląc się by zdobyć mocno obwarowaną twierdzę i jej mury🏰. Prośmy Pana byśmy chcieli wierzyć w Jego obietnice, wskazówki i byśmy chętnie je wypełniali pamiętając, że wojska niebieskie są zawsze po naszej stronie, pod warunkiem że my jesteśmy po stronie Boga a nie własnej.❤️❤️❤️ Rozważanie z księgi Jozuego 5,13-15