Słowa: Angelika Orzechowska
Muzyka: Anna Rzeszuto i Angelika Orzechowska
Wokal : Karolina Średnicka, Marysia Wrona, Angelika Orzechowska, Ania Żelasko
Piano: Ania Żelasko
NIHIL OBSTAT. Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Cenzor: o. dr hab. Marek Blaza SJ, Kraków, 25 lutego 2020 r.

Tekst Modlitwy o Niebiańską Pomoc:

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Synu Boży, Królu Aniołów, posyłaj nam niebieską pomoc, naszych braci aniołów, niech przygotują świat na Twoje przyjście. /3x

Maryjo, Królowo Aniołów, posyłaj nam niebieską pomoc naszych braci aniołów, niech przygotują nasze serca na przyjęcie Jezusa Chrystusa. /2x

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów. Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

2. Kłaniamy się przed Tronem przebitego Baranka z naszymi aniołami stróżami, przepraszamy za grzechy nasze i całej ludzkości, obmywaj nas swoją Najdroższą Krwią, niech rozlewa się na cały świat.

Przyjaciele i bracia niebiescy, módlcie się z nami.

Wszyscy aniołowie Boży, prowadźcie nas do nieba i chrońcie na ziemi od zła.

Miejcie pieczę nad krajem, miastami, wspólnotami i naszymi rodzinami.

Pozdrawiamy Was Aniołowie Stróżowie i aniołowie adorujący Boga, zstąpcie do nas z nieba i Uwielbiajcie z nami Pana. /2x

Oddajemy pokłon Panu z wszystkimi świętymi mieszkańcami nieba, śpiewając: Błogosławieństwo, chwała i mądrość, dziękczynienie, cześć, moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. (Ap 7, 12) /3x

Na zakończenie: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida. (…) Godzien jesteś Panie wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. (Ap 5, 9-10)

Módlmy się: Przez wstawiennictwo wszystkich aniołów i świętych nieba prosimy Cię, Panie, o łaskę nawrócenia i czystego serca dla nas i ludzi całego świata. Daj nam, Panie, oglądać Twój Majestat, chwałę Tobie przynosić i życiem doczesnym Ci ją oddawać. Niech Twoi aniołowie ze świętymi, umacniają, pocieszają i pouczają nas, prowadząc do wiecznej Ojczyzny w niebie, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.